Avsnitt 4

Jakten på hatet

Anders följer rådet från kriminalkommissarie Hans Strindlund och letar efter hatet bakom mordet. Och hur kunde Samir dömas till sluten psykiatrisk vård?

Extramaterial

Avsnitt 4
23 april, 2015

Mordrummet

Spårmaterialet från Samirs fall ska finnas i mordrummet, längst ner i polishusets källare som Tekniska roteln förfogar över. I mordrummet finns spår från 200 mord och andra grova brott, som aldrig preskriberas, sparade. [twittra] Materialet ska sparas i 70 år. Det är bara en handfull betrodda personer som har tillträde, och vid vistelse i rummet måste skyddskläder bäras så att spåren inte ska riskera att kontamineras och förlora bevisvärde.

Men exakt vad som finns sparat har vi inte fått besked om än. Begäran om att få ta del av en förteckning över det spårmaterial som kan finnas kvar har gått till Polisens arkiv. En arkivarie har nu börjat arbeta med ärendet.

En förteckning måste genomgå sekretessprövning innan den lämnas ut.

IMG_0204spårrum